Bc. Lenka Hanzelová

Diplomová práce

Rozvoj angažovanosti zaměstnanců

Employee Involvement Development
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zvýšení angažovanosti zaměstnanců. Zaměřuje se na analýzu současné situace v angažovanosti zaměstnanců ve společnosti Masonite CZ spol. s r.o. a na základě zjištění navrhuje opatření na zefektivnění systému angažovanosti zaměstnanců v této společnosti. Diplomová práce je součástí řešení výzkumného projektu AKADEMIE STING IGA_AS_02 „Management a marketing“.
Abstract:
This diploma thesis is focused on increasing the engagement of employees. It focuses on the analysis of the current situation in terms of employee engagement at Masonite CZ spol. s r. o. and on the basis of the findings, proposes measures to streamline the system of employee engagement in the company. The thesis is a part of a research project analysis of the STING ACADEMY named IGA_AS_02 „Management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Babička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING