Natalie MACHOVÁ

Bakalářská práce

Školní prostředí jako potencionální kriminogenní faktor

School environment as a potential criminogenic factor
Anotace:
Svou bakalářskou práci píši na téma ,,Školní prostředí jako potencionální kriminogenní faktor?. Cílem mé práce bylo zjistit, jakým způsobem škola ovlivňuje mládež v páchání delikventního jednání a naopak, jak tomuto jednání předchází. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části uvádím základní pojmy, které se týkají tématu kriminality mládeže. Okrajově zmiňuji i rodinné …více
Abstract:
My Bachelor Thesis is about ,,School environment as a potential criminogenic factor?. My aim was to determine how school affects youth from committing delinquent behavior and the prevention. My work consists of two parts theorectical and practical. In the theoretical part, the basic concepts that relate to the topic of youth crime. I mentioned a family environment, leisure activities and peer groups …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014
Zveřejnit od: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHOVÁ, Natalie. Školní prostředí jako potencionální kriminogenní faktor. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta