Marcela MEINHARDOVÁ

Diplomová práce

Analýza spolupráce učitele odborného výcviku a učitele odborných předmětů na střední škole.

Analysis of teacher of professional training and teacher of professional subject cooperation at high school.
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje spolupráci učitele odborného výcviku a učitele odborných předmětů na Střední škole služeb a podnikání Ostrava - Poruba a jejím hlavním cílem bylo zjištění úrovně této spolupráce. Dílčí cíle byly následující: zmapování frekvence komunikace, vnímání kooperace samotnými učiteli, zmapování názoru žáků na vztahy a spolupráci jejich učitelů a také názor učitelů i žáků na klima …více
Abstract:
Diploma thesis analyzes professional training and professional subjects teachers cooperation at High school of business and services Ostrava - Poruba. Its main objective was to determine the levelof this cooperation. Partial goals were: frequency of communication mapping, perception of co-operation by teachers themselves, mapping the student´s opinion about relationships and the cooperation of their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MEINHARDOVÁ, Marcela. Analýza spolupráce učitele odborného výcviku a učitele odborných předmětů na střední škole.. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta