Denisa KOJECKÁ

Bachelor's thesis

Osobnost vychovatele školní družiny podle typologie MBTI.

The Personality of a School Club Caretaker Evaluated Based on the MBTI Typology.
Abstract:
Cílem mé práce je vytvořit si představu o osobnostních typech vychovatelů ŠD na základních školách. Podstatou mé bakalářské práce s názvem Osobnost vychovatele Školní družiny podle typologie MBTI je seznámit se s osobnosti vychovatele školní družiny v rovině teoretické a výzkumné. Osobnost vychovatele je velkou součástí výchovného procesu a podílí se na úspěšnosti výchovného působení na žáky. V teoretické …more
Abstract:
The goal of my work is to create an idea about personality types of after-school childcare and elementary school caretakers. The essence of my bachelor thesis named The caretaker's personality in after-school childcare according to the MBTI typology is to become aquainted with the caretaker's personality in the after-school childcare in both theoretical and investigative field. The caretaker's personality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOJECKÁ, Denisa. Osobnost vychovatele školní družiny podle typologie MBTI.. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta