Bc. Michala Cyprisová

Bakalářská práce

Motivace dobrovolníků ve vybraných oblastech neziskového sektoru

Motives of the volunteers in selected nonprofit sector fields
Anotace:
Bakalářská práce „Motivace dobrovolníků ve vybraných oblastech neziskového sektoru“ je zpracována metodou výzkumné sondy do oblasti dobrovolné činnosti a motivace dobrovolníků. První část práce teoreticky vymezuje pojmy dobrovolník, dobrovolnická činnost, motiv a motivace. Druhá část práce je zaměřena na samotnou metodu výzkumné sondy a hledání odpovědi na výzkumnou otázku pomocí dotazníkového šetření …více
Abstract:
The bachelor thesis "Motivation of volunteers in selected non-profit sector areas" is elaborated by a method of research sondage into the area of volunteer activities and their motivations. The first part of the thesis theoretically defines the terms a volunteer, a volunteer activity, a motive and motivations. The second part of the thesis focuses on the method of the research sondage itself and on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marie Hladká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta