Bc. Jan Kořenek

Diplomová práce

Užití mutli-assets indikátorů při obchodování na finančních trzích

The use of mutli-Assets indicators in trading on financial markets
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Užití multi-assets indikátorů při obchodování na finančních trzích“ je rozbor posledních trendů ve vizualizaci a analýze informací z finančních trhů. V první části práce popisuji poslední trendy, ve druhé části pak tvořím vlastní multi-asset indikátor, který následně testuji na historických datech. V poslední části pak podle výsledků odhaduji směr budoucího vývoje.
Abstract:
The goal of the thesis: “The Use of Multi-assets Indicators in Trading on Financial Markets” is to analyze latest trends in the visualization and analysis of financial markets. In the first part of the thesis I’ve described latest trends, in the second part I’ve created own mutli-asset indicator, which I’ve back-tested at historical-data. In the latest part based on the test results I’ve predicted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance