BcA. Katarína Križanová

Diplomová práce

1. Teoretická část:\nl{}Prostor a model - fotografická interpretace\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: A Place to NOT Be\nl{}b) volný výstavní soubor: A Place to Be

1. Theoretical part: Space and Model - Photographic Interpretations 2. Practical part: a) A Place to NOT Be b) A Place to Be
Anotace:
Nasledujúca práca sa venuje problematike zobrazovania modelov a makiet a koncep- tuálnej úlohe modelov vo fotografií a iných vizuálnych umeniach. Na príkladoch ilustruje spôsoby a metódy vyobrazenia modelov, spôsoby ich tvorby, využitia a špecifika . Práca sa tiež venuje problematike modelov, ktoré sa používajú v nových médiách - virtuálnej re- alite a augmentovanej realite.
Abstract:
The following work deals with creation of models and mockups and conceptual role of models in photography and other visual arts. Examples illustrate methods and types of depicting of models, ways of making, using, and specifying them. The thesis also deals with the models that are used in new media - virtual reality and augmented reality.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Tůmová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Križanová, Katarína. 1. Teoretická část:\nl{}Prostor a model - fotografická interpretace\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: A Place to NOT Be\nl{}b) volný výstavní soubor: A Place to Be. Zlín, 2019. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie

Práce na příbuzné téma