Bc. Matyáš Foltýn

Diplomová práce

Srovnávací gramatika kypčackých židovských jazyků a krymské tatarštiny

A Comparative grammar of the Kipchak Jewish languages and the Crimean Tatar
Anotace:
Tématem této práce je synchronní srovnání gramatických systémů tří moderních západokypčackých jazyků, konkrétně spisovné krymské tatarštiny, krymčačtiny a karaimštiny. Práce začíná etnografickým popisem tyto jazyky užívajících etnik, po kterém následuje vhled do fonologie a ortografie daných jazyků a dále samotný popis a srovnání jednotlivých gramatických systémů.
Abstract:
The topic of this thesis is a synchronic comparison of the grammatical systems of three modern West Kypchak languages, specifically standard Crimean Tatar, Krymchak and Karaim. The thesis starts with an ethnographic description of the ethnic groups that use these languages, followed by an insight into the phonology and orthography of said languages and then the description and comparison of their grammatical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná jazykověda / Obecná jazykověda