Mgr. Václav Dohnal

Diplomová práce

Relation of Visual Attention and Visual Short Term Memory: examined by moving dots

Relation of Visual Attention and Visual Short Term Memory: examined by moving dots
Anotace:
Prozkoumal jsem roli vizuální pozornosti ve vizuální pracovní paměti. Pozoroval jsem silný vztah mezi kapacitou vizuální krátkodobé paměti a kapacitou vizuální pozornosti. Tento vztah velmi rychle slábnul již při dvou objektech. Moje studie má implikace pro Cowanuv (2001) model pracovní paměti, protože jsem pozoroval kapacitu pro orientaci pohybu okolo 2,5 objektů.Tato studie se také zaměřila na konceptualizaci …více
Abstract:
I have examined role of visual attention in visual working memory (VWM). I have observed strong relationship between capacity of visual short-term memory and capacity of visual attention. This relation was quickly weakening, even with two objects. My study has implications for Cowan’s (2001) working memory model, because I have observed capacity for motion orientation around 2.5 objects. This study …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta