Mgr. Daniel Žahour

Diplomová práce

Prostorová představivost u nevidomých adolescentů

Spatial imagery of the blind adolescents
Anotace:
Případová studie se zaměřuje na schopnosti prostorové představivosti při hmatovém vnímání u nevidomé osoby v adolescentním věku. V práci jsou využívány tyflografické podněty a modely, při jejichž zpracování byly pozorovány a dotazovány účelné strategie a témata, která nevidomá osoba využívá při tomto druhu poznávání a mentální manipulaci s prezentacemi hmatových podnětů.
Abstract:
The case study focuses on the ability of spatial imagery in tactile perception of the blind persons in the adolescent age. There are the raised-line materials and models used in the work. While processing them there are observed and interviewed effective strategies and topics which the blind person uses in this type of cognition and mental manipulation with the presentations of the tactile stimuli …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Krása, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika