MUDr. Lucie Návratová

Master's thesis

Psychopatologické komplikace u pacientů na traumatologické JIP

Psychopathological Complications of Patients at Traumatology Intensive Care Unit
Abstract:
Anotace Tato diplomová práce se zabývá psychopatologickými komplikacemi, které se podílejí na prodloužení doby hospitalizace u pacientů po operačním výkonu. Cílem bylo zjistit, jaký je vztah mezi délkou hospitalizace a výskytem pooperačních komplikací (nově zjištěná demence, delirium). Dále byly zjišťovány vztahy mezi dalšími faktory (věk, pohlaví, psychosomatické onemocnění, typ anestezie) podílející …more
Abstract:
Annotation The diploma thesis deals with psychopathological complications, which cause prolongation time of hospitalization of the patients after surgery. The aim is to investigate what is the relation in between length of hospitalization and post-surgery complications appearance (newly discovered dementia, delirium). Further on the relations of further factors were investigated (age, sex, psychosomatic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Šturmová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta