MUDr. Lucie Návratová

Diplomová práce

Psychopatologické komplikace u pacientů na traumatologické JIP

Psychopathological Complications of Patients at Traumatology Intensive Care Unit
Anotace:
Anotace Tato diplomová práce se zabývá psychopatologickými komplikacemi, které se podílejí na prodloužení doby hospitalizace u pacientů po operačním výkonu. Cílem bylo zjistit, jaký je vztah mezi délkou hospitalizace a výskytem pooperačních komplikací (nově zjištěná demence, delirium). Dále byly zjišťovány vztahy mezi dalšími faktory (věk, pohlaví, psychosomatické onemocnění, typ anestezie) podílející …více
Abstract:
Annotation The diploma thesis deals with psychopathological complications, which cause prolongation time of hospitalization of the patients after surgery. The aim is to investigate what is the relation in between length of hospitalization and post-surgery complications appearance (newly discovered dementia, delirium). Further on the relations of further factors were investigated (age, sex, psychosomatic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Šturmová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta