Kateřina Rigová

Bachelor's thesis

Podpora psychomotorického vývoje novorozenců a kojenců - plavání

Support of Psychomotor Development of Newborn and Inflant - Swimming
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na psychomotorický vývoj novorozence a kojence a jeho podporu v průběhu vývoje. Kojenecké období je bráno za nejdůležitější a také nejrychlejší období našeho života. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je popsán vývoj novorozence. Je zde popis charakteristiky novorozence, změny percepce, schopnost učení, reflexy a vývoj jednotlivých smyslových …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the psycho-motor development of a new-born and an infant and his support in the process of development. Infancy is regarded as the most important and the quickest period of our life. Theoretical part is divided into three chapters. In the first chapter we can find the description of the newborn development. There is a descripti-on of the characteristic of a newborn, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2015
Accessible from:: 22. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Žárská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rigová, Kateřina. Podpora psychomotorického vývoje novorozenců a kojenců - plavání. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwifery