Bc. Tereza Kaufová, DiS.

Diplomová práce

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně v systému školské prevence

Methodist of prevention in pedagogical psychological counseling in school prevention system
Anotace:
Téma diplomové práce mapuje postavení metodika prevence pedagogicko psychologické poradny (dále jen PPP) v systému školské primární prevence rizikového chování. Cílem je vydefinovat základní pojmy z této oblasti a přehledně popsat stávající legislativní systém. Zjistit také, jaké služby a metodickou podporu z oblasti primární prevence rizikového chování nabízí školám metodici PPP v Jihomoravském kraji …více
Abstract:
The topic of final work maps the position methodologist of prevention in pedagogical psychological couselinng in the school primary prevention of risk behavior. The aim of the study is to define the basic concepts of this field and clearly describe the current legislative system. The another aim of this study is to find out what services and methodological support of the primary prevention of risk …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
Zveřejnit od: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lenka Skácelová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kaufová, Tereza. Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně v systému školské prevence. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe