Theses 

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně v systému školské prevence – Bc. Tereza Kaufová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza Kaufová, DiS.

Diplomová práce

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně v systému školské prevence

Methodist of prevention in pedagogical psychological counseling in school prevention system

Anotace: Téma diplomové práce mapuje postavení metodika prevence pedagogicko psychologické poradny (dále jen PPP) v systému školské primární prevence rizikového chování. Cílem je vydefinovat základní pojmy z této oblasti a přehledně popsat stávající legislativní systém. Zjistit také, jaké služby a metodickou podporu z oblasti primární prevence rizikového chování nabízí školám metodici PPP v Jihomoravském kraji a ve vybraných poradnách v České republice a vzájemně je mezi sebou porovnat. To vše s ohledem na ne příliš jasné vydefinování této funkce a stanovení náplně práce s ohledem na stávající legislativu. Na základě zjištěných dat, vytvořit doporučení pro efektivnější činnost metodika prevence PPP.

Abstract: The topic of final work maps the position methodologist of prevention in pedagogical psychological couselinng in the school primary prevention of risk behavior. The aim of the study is to define the basic concepts of this field and clearly describe the current legislative system. The another aim of this study is to find out what services and methodological support of the primary prevention of risk behavior methodologist of prevention in PPP offers to schools in the South Moravian Region and in selected counseling in the Czech Republic and to compare them with each other. All of this in view of the fact that this function is not clearly enough defined and this job description with regard to the existing legislation. Based on the discovered data, make recommendations for more efficient activity of metho-dologist of prevention in PPP.

Klíčová slova: prevence, školská prevence, metodik prevence PPP, primární prevence rizikového chování, školní metodik prevence, metodické vedení, pedagogicko psychologické poradenství

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lenka Skácelová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33315 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Kaufová, Tereza. Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně v systému školské prevence. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 20:35, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz