Theses 

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně v systému školské prevence – Bc. Tereza Kaufová, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Kaufová, DiS.

Master's thesis

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně v systému školské prevence

Methodist of prevention in pedagogical psychological counseling in school prevention system

Abstract: Téma diplomové práce mapuje postavení metodika prevence pedagogicko psychologické poradny (dále jen PPP) v systému školské primární prevence rizikového chování. Cílem je vydefinovat základní pojmy z této oblasti a přehledně popsat stávající legislativní systém. Zjistit také, jaké služby a metodickou podporu z oblasti primární prevence rizikového chování nabízí školám metodici PPP v Jihomoravském kraji a ve vybraných poradnách v České republice a vzájemně je mezi sebou porovnat. To vše s ohledem na ne příliš jasné vydefinování této funkce a stanovení náplně práce s ohledem na stávající legislativu. Na základě zjištěných dat, vytvořit doporučení pro efektivnější činnost metodika prevence PPP.

Abstract: The topic of final work maps the position methodologist of prevention in pedagogical psychological couselinng in the school primary prevention of risk behavior. The aim of the study is to define the basic concepts of this field and clearly describe the current legislative system. The another aim of this study is to find out what services and methodological support of the primary prevention of risk behavior methodologist of prevention in PPP offers to schools in the South Moravian Region and in selected counseling in the Czech Republic and to compare them with each other. All of this in view of the fact that this function is not clearly enough defined and this job description with regard to the existing legislation. Based on the discovered data, make recommendations for more efficient activity of metho-dologist of prevention in PPP.

Keywords: prevence, školská prevence, metodik prevence PPP, primární prevence rizikového chování, školní metodik prevence, metodické vedení, pedagogicko psychologické poradenství

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2014
  • Accessible from:: 28. 3. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lenka Skácelová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33315 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kaufová, Tereza. Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně v systému školské prevence. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 08:54, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz