Dominika ŠPURKOVÁ

Bakalářská práce

The Comparative Analysis of Humour in a Selected Episode of Doctor Who and the Projection into the Czech translation

A Commented Translation of Subtitles for the British TV Show Doctor Who
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to provide a comparative analysis of humour in a selected episode from the British TV show Doctor Who. The episode features the character of William Shakespeare and provides therefore interesting examination of contrast between Elizabethan England and modern era which as the main source of contrast in the given episode. The thesis includes comparative analysis done …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zpracování komparativní analýzy humoru ve vybrané epizodě populárního britského seriálu Doctor Who. V této epizodě je jednou z postav William Shakespeare, což umožňuje průzkum kontrastu alžbětinské doby a moderní éry, který je hlavním zdrojem humoru v této vybrané epizodě. Tato práce obsahuje komparativní analýzu, která byla vytvořena z více pohledů. První pohled je subjektivní …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Veronika Sejkorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPURKOVÁ, Dominika. The Comparative Analysis of Humour in a Selected Episode of Doctor Who and the Projection into the Czech translation. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta