Jiří BRTNÍK

Diplomová práce

Farnost jako "communitas amoris" v encyklice Deus caritas est a vybraných dokumentech české katolické církve

The parish as a "communitas amoris" in the encyklical Deus caritas est and in chosen dokuments of the Czech catholic Church
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem diakonie jako základního úkolu farnosti. Základní odpověď na otázku, zda diakonie patří k podstatným úkolům církve a farnosti dává encyklika Deus caritas est, která církevní komunitu charakterizuje jako ?komunitu lásky?. Encyklika toto tvrzení dokládá svědectvím Písma svatého a pastorálněteologickou reflexí a analýzou některých důležitých dokumentů české katolické …více
Abstract:
The thesis deals with the theme of diaconia as an essential responsibility of parish. A fundamental answer on the question, whether the diaconia (the ministry of charity) ranks among the essential functions of the Church and the parish, gives the encyclical Deus caritas est, that characterizes the church community as the ?community of love?. The thesis gives evidence of it by the testimony of Scriptures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012
Zveřejnit od: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jakub Doležel, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRTNÍK, Jiří. Farnost jako "communitas amoris" v encyklice Deus caritas est a vybraných dokumentech české katolické církve. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teologie / Katolická teologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses d62wi1 d62wi1/2
17. 4. 2012
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.