Jiří BRTNÍK

Master's thesis

Farnost jako "communitas amoris" v encyklice Deus caritas est a vybraných dokumentech české katolické církve

The parish as a "communitas amoris" in the encyklical Deus caritas est and in chosen dokuments of the Czech catholic Church
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem diakonie jako základního úkolu farnosti. Základní odpověď na otázku, zda diakonie patří k podstatným úkolům církve a farnosti dává encyklika Deus caritas est, která církevní komunitu charakterizuje jako ?komunitu lásky?. Encyklika toto tvrzení dokládá svědectvím Písma svatého a pastorálněteologickou reflexí a analýzou některých důležitých dokumentů české katolické …more
Abstract:
The thesis deals with the theme of diaconia as an essential responsibility of parish. A fundamental answer on the question, whether the diaconia (the ministry of charity) ranks among the essential functions of the Church and the parish, gives the encyclical Deus caritas est, that characterizes the church community as the ?community of love?. The thesis gives evidence of it by the testimony of Scriptures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2012
Accessible from:: 17. 4. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Jakub Doležel, Th.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRTNÍK, Jiří. Farnost jako "communitas amoris" v encyklice Deus caritas est a vybraných dokumentech české katolické církve. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 17. 4. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology

Master programme / field:
Theology / Catholic Theology

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses d62wi1 d62wi1/2
17/4/2012
Folders
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.