Bc. Libor Štůsek

Bachelor's thesis

Personalistika a personální politika podniku

Personnel and staffing company policy
Abstract:
Práce se zaměřuje na možnosti využití teambuildingu jako způsobu rozvoje lidského kapitálu. Teoretická část se zabývá pojmy personalistika a personální politika podniku. Dále se stručně věnuje legislativě a řízení lidských zdrojů. Následně stručně popisuje, co je to teambuilding. V závěru kapitoly můžeme naleznout popis analytických nástrojů užitých v praktické části této práce. Praktická část se zabývá …more
Abstract:
This thesis focuses on the possibilities of using teambuilding as a way of development of human capital. The theoretical part deals with personnel and staffing policy of the company. It also concisely deals with legislation and human resources management. Then it briefly describes, what teambuilding is. At the end of the chapter, we can find description of the analytical tools, used in the practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2014
  • Supervisor: Ing. Jiří Wagner
  • Reader: Ing. Ivana Bártová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting