Mgr. Kamil Mattes

Advanced ('rigorózní') thesis

Správní řád a zvláštní správní řízení, srovnání s úpravou dle stavebního zákona

Abstract:
Autor: Mgr. Kamil Mattes Masarykova Univerzita, Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Název práce: Správní řád a zvláštní správní řízení, srovnání s úpravou dle stavebního zákona Počet stran: 118 Dokončení práce: 2005 Resumé: Rigorózní práce je zaměřena na základní vztah mezi Správním řádem jako obecným právním předpisem a stavebním zákonem jako zvláštní oblastí …more
Abstract:
Author: Kamil Mattes Masaryk University, Faculty of Law, Department of Administrative Studies, Administrative Law and Financial Law Title: Administrative Procedural Law and special administrative procedures, comparation with the situation according to the Building Act Number of pages: 118 Completion of the work: 2005 Summary: The rigorous work is focused on basic relation between Administrative Procedural …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 7. 2006

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta