Theses 

Dramatické herectví Vladimíra Menšíka – Tomáš BOJDA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění

Tomáš BOJDA

Bakalářská práce

Dramatické herectví Vladimíra Menšíka

Dramatic acting of Vladimír Menšík

Anotace: Bakalářská práce se věnuje analýze dramatického herectví předního českého herce Vladimíra Menšíka. Z hercových rolí bylo vybráno pět titulů, na jejichž příkladech především se autor pokusil rozebrat a analyzovat způsob jeho umělecké práce a charakterizovat výrazové prostředky, jimiž své postavy naplňoval a jak. Jedná se o film Všichni dobří rodáci (1968) a televizní inscenace Ikarův pád (1977), Zlatí úhoři (1979), Tažní ptáci (1983) a Jako kníže Rohan (1983). Práce se rovněž věnuje komparaci jednotlivých Menšíkovýh rolí, stejně tak se zabývá jeho tvůrčím vývojem a odlišnostmi jeho hereckého projevu v průběhu let a v závislosti na typu postavy. K této analýze autor využil několika teoretických spisů, jež se pokouší na Menšíkovo herectví aplikovat.

Abstract: This bachelor thesis presents the dramatic profile of one of the most prominent Czech actors, Vladimír Menšík. The analysis is based on five films he acted in and the author tried to characterize Menšík´s artistic work and the manner in which he created his roles. The films are Všichni dobří rodáci (1968, All My Compatriots), the TV production of Ikarův pád (1977, The Fall of Icarus), Zlatí úhoři (1979, Golden Eels), Tažní ptáci (1983, Migrant Birds) and Jako kníže Rohan (1983, Like Prince Rohan ). Menšík´s different roles are compared pointing out the developing creativity and changing variety of his acting and roles in the course of years. The author´s analysis also draws on the quoted theoretical publications on Menšík´s performing proficiency.

Klíčová slova: film, inscenace, kinematografie, Vladimír Menšík, herectví, role, postava, pohyb, mimika, gesto, hlas, výraz, řeč

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2014 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BOJDA, Tomáš. Dramatické herectví Vladimíra Menšíka. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 07:10, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz