Ing. Alena Palkosková

Bakalářská práce

Genderové role muže a ženy v reklamě

Gender Roles of Men and Women in Advertising
Anotace:
Ve své bakalářské práci se chci zabývat rolemi mužů a žen v reklamě. Dále stereotypy těchto rolí, jak to vypadalo v minulosti a jak je tomu dnes. Jak se toto vnímání rolí mění v závislosti na tom, komu je reklama určena a kdo ji sleduje. Také bych chtěla zjistit, zda současné reklamy prezentují muže a ženy stereotypně a odhalit, zda stereotypy – jako je například pohled na krásu, neškodí společnosti …více
Abstract:
In my thesis I want to address the roles of men and women in advertising. Then stereotypes of these roles, how it looked in the past and how it is today. How is this perception of roles varies depending on whom it is addressed and who looks at it. I would also like to know if present advertising presents men and women stereotyped and reveal if stereotypes – like the concept of beauty not harm the society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní