Bc. Tereza TOLAROVÁ

Diplomová práce

Rozvojové cíle tisíciletí a česká zahraniční rozvojová spolupráce

Millennium Development Goals and International Development Cooperation of the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje české zahraniční rozvojové spolupráci ve vztahu k Rozvojovým cílům tisíciletí. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů, teoretická východiska Rozvojových cílů tisíciletí a představení Rozvojových cílů tisíciletí a jejich dílčích úkolů. Praktická část práce se zaměřuje na závazky plynoucí z Evropské …více
Abstract:
This diploma thesis describes the development cooperation of the Czech Republic in relation to the Millennium Development Goals. The thesis is divided into two parts - the theoretical and practical part. In the theoretical part, I have outlined the definitions, Millennium Development Goals and its targets, and theoretical starting points of Millennium Development Goals. The practiacal part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Leichtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOLAROVÁ, Tereza. Rozvojové cíle tisíciletí a česká zahraniční rozvojová spolupráce. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/