Bc. Ludmila Rakovská

Diplomová práce

Projektové vyučování v rámci rozvoje interkulturní komunikační kompetence ve výuce ruského jazyka jako cizího na středních školách

Project Method Teaching within the Developing of Intercultural Communication Competence in Teaching Russian as a Foreign Language at Secondary Schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje interkulturní komunikační kompetence ve výuce ruského jako cizího na středních školách. Cílem předkládané práce je analyzovat přítomnost IKK v kurikulárních dokumentech a učebnicích "Класс!" a následně navrhnout možnosti jejího dalšího rozvíjení u žáků prostřednictvím projektové výuky.
Abstract:
The thesis focuses on the development of intercultural communicative competence in teaching Russian as a foreign language in high schools. The aim of the thesis is to analyze the presence of ICC in the curriculum documents and textbooks "Класс!" and then to propose the possibilities of its further development through project-based learning.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Taťjana Zaňko
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta