Barbora HYKOVÁ

Bakalářská práce

Mezopotamský bůh Enki,Ea

God Enki/Ea in the Mesopotamian Tradition
Anotace:
Cílem této práce je charakterizovat a přiblížit postavu boha Enkiho/Ey a jeho působení v mezopotamském panteonu. Bude se zabývat jeho původem, osvětlí různá jména, kterými byl nazýván, bude pozorovat vývoj a měnící se postavení jeho osobnosti v průběhu času a popisovat vztahy s ostatními mezopotamskými božstvy, především pak s jeho synem Mardukem, který se v pozdějších pramenech ujímá předního místa …více
Abstract:
The aim of this thesis is to characterize and present the figure of the god Enki/Ea and his function in the Mesopotamian pantheon. It will discuss his origins, shed light on the various names by which he was called, will observe the development and changing status of his personality over time and describe his relationships with other Mesopotamian deities, especially his son Marduk, who in later sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šašková, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HYKOVÁ, Barbora. Mezopotamský bůh Enki,Ea. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Blízkovýchodní studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.