Mgr. Michaela Garajová

Diplomová práce

Rozsah a obmedzenia mlčanlivosti strán v medzinárodnom rozhodcovskom konaní

Scope and Limits of Parties' Duty to Maintain Confidentiality in International Commercial Arbitration
Abstract:
The diploma thesis deals with a determination of the scope and limits of parties’ duty to maintain confidentiality in international arbitration. The main goal is an ascertainment whether parties in consideration of their agreement, arbitration rules and national laws, are bound by the duty of confidentiality, in what scope and limits. The first three chapters deal with the stated issue generally and …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá určením rozsahu a obmedzení mlčanlivosti strán v medzinárodnom rozhodcovskom konaní. Hlavným cieľom je zistenie, či sú strany, s prihliadnutím na ich dojednanie, rozhodcovské pravidlá a národne úpravy, viazané povinnosťou mlčanlivosti, v akom rozsahu a s akými obmedzeniami. Prvé tri kapitoly sa zaoberajú touto problematikou všeobecne a sledujú tak stanovený cieľ. Štvrtá …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.