JUDr. Jan Hrbáč

Diplomová práce

Kontroly zboží překračujícího společné hranice členských států Evropské unie (fiskální a další důvody)

Controls of Goods Crossing Borders of the Member States of the European Union (Fiscal and Other Purposes)
Anotace:
Kontroly pohybu zboží, které překračuje hranice jednotlivých států, mají množství rozličných účelů. Pomocí kontrol zboží zajišťují jednotlivé státy kvalitní výběr dávek a daní, kontrolují pohyb nebezpečného, zakázaného, nebo strategického zboží a plní úkoly v oblasti veterinární a hygienické. V rámci této práce jsem provedl základní přehled a kategorizaci jednotlivých typů kontrol v závislosti na jejich …více
Abstract:
Controls of goods crossing borders have a wide range of different purposes. Using these controls individual states provide collection of duties and taxes, control the movement of dangerous, forbidden, or strategic goods and perform veterinary and hygienic tasks. In this study, I made a basic overview and categorization of different types of controls depending on their purpose. For each category, I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta