Bc. Jana Krausová, DiS.

Bakalářská práce

Neinvazivní plicní ventilace v intenzivní medicíně z pohledu sester

Non-invasive ventilation in intensive medicine from the perspective of nurses
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá metodou neinvazivní plicní ventilace v intenzivní medicíně. Úvod teoretické části popisuje základní fyziologii dýchání a základy umělé plicní ventilace. Hlavní část je zaměřena na princip neinvazivní plicní ventilace, monitorování pacienta a ošetřovatelskou péči. Praktická část zkoumá pohled sester na náročnost ošetřovatelské péče, srovnává znalosti sester z oddělení ARO …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the method of non-invasive ventilation in intensive medicine. Introduction the theoretical part describes the basic physiology of respiration and the basics of mechanical ventilation. The main part is focused on the principle of non-invasive ventilation, patient monitoring and nursing care. The practical part examines the view of nurses demands nursing care, compares …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Soňa Šestáková
  • Oponent: PhDr. Olga Suková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta