Bc. Uliana Lonchakova

Bakalářská práce

Archetypální modely ženských postav ve filmech Andreje Tarkovského a Larse von Triera

Archetypal Models of Female Characters in the Films of Andrei Tarkovsky and Lars von Trier
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá analýzou tvorby dvou slavných světových režisérů 20. a 21. století Andreje Tarkovského a Larse von Triera. Jedná se o analýzu konkrétních ženských archetypů, které lze nejčastěji nalézt v jejich filmech, jako je čarodějnice, Madona či Venuše. Každý z režisérů věnuje zvláštní pozornost roli ženy ve společnosti a jejímu vztahu s mužem, a proto je zde snaha charakterizovat …více
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to the analysis of the work of two famous world directors of the 20th and 21st century, Andrey Tarkovsky and Lars von Trier. This is an analysis of specific female archetypes which can be frequently found in their films. For example, witch, Madonna, or Venus. Each of the directors pays special attention to the role of woman in society and her relationship with a male …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.