Radek Svoboda

Diplomová práce

Tvorba open-source nástroje k automatickému penetračnímu testování pro účely výuky

Creation of Open-source Tool for Automatic Penetration Testing to Be Used in Lessons
Anotace:
Práce se zabývá návrhem a implementací nástroje k testování adaptivních systémů pro odhalení průniku v oblasti informační bezpečnosti. Nástroj umožňuje uživateli testování těchto systémů s využitím evolučních algoritmů. Práce se skládá ze dvou částí, první část je zaměřená na problematiku automatizace penetračního testování, včetně srovnání nejpoužívanějších open-source nástrojů v této oblasti. Druhá …více
Abstract:
The thesis deals with design and implementation of software tool for testing adaptive intrusion detection systems in area of information security. The tool allows the user to test these systems using evolutionary computing. The thesis consists of two parts, the first part is focused on topic of automation of penetration testing, including comparison of the most common open-source tools in this field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Ivan Zelinka
  • Oponent: Jan Plucar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost