Theses 

E-shop versus kamenná prodejna a jejich logistika – Ing. Evgenia Smirnova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Evgenia Smirnova

Bakalářská práce

E-shop versus kamenná prodejna a jejich logistika

E-Shop versus Retail Shop and Its Logistics

Anotace: Cílem práce bylo charakterizovat e-shop a pojem e‑komerce, ukázat odlišnosti provozu e-shopu a kamenné prodejny. Dále práce popisuje a porovnává možnosti logistiky pro tyto dva typy prodeje vzhledem ke konkrétnímu produktu. K dosažení zvoleného cíle jsem se zaměřila na následující úkoly: 1. Popsat pojmy internet, e-shop, e-komerce, e-business a logistika. 2. Popsat etapy zřízení obou provozů. 3. Analyzovat oba provozy a vybrat nejvhodnější pro svůj produkt. Závěr práce potvrzuje, že elektronické obchodování zažívá právě pro své výhody nebývalý rozvoj a stalo se už nezbytnou součástí obchodního podnikání.

Abstract: The point of this thesis is to characterize what is e-Shop and e-Commerce, how it differs from common shop, and describe possibilities of the logistics of both business types and certain product. For enrich this point I focused on following tasks: 1. Describe terms as Internet, e-Shop, e-Commerce, and Logistics 2. Describe phases of establishment of both business types 3. In practical part I analyzed both business types and chose one suitable for my product. The conclusion confirms that the e-Commerce is developing for its great advantages and became the necessary part of distribution.

Klíčová slova: E-shop, logistika, kamenná prodejna, internet, letecká přeprava, lodní přeprava, California scents, internetová reklama, internetový marketing. E-Shop, Logistics, Common Store, Air Freight, Sea Freight, Banners, Online Marketing.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: Ing. Marek Cozl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz