Mgr. Leona Kroupová

Bakalářská práce

Genderové stereotypy v reklamě a jejich regulace dle českého práva

Gender stereotyping in advertising and their regulation under Czech law
Anotace:
Výzkumná práce se zabývá mediální reprezentací genderových stereotypů v reklamních sděleních a rozhodovací činností Arbitrážní komise RPR při (samo)regulaci genderových motivů v reklamách přítomných. V teoretické části se věnujeme vymezení sociálního konstruktivismu, jakožto stěžejního teoretického přístupu naší práce. Rozebíráme teorii mediální konstrukce reality, teorii mediální reprezentace reality …více
Abstract:
The research work is focused on media representations of gender stereotypes in advertising and decision-making of the Arbitration Committee for self-regulation of gender themes in advertisements. The theoretical part is devoted to the definition of social constructivism, as a core theoretical approach our work. We discuss the theory of media construction of reality, the theory of representation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií