Jan Velička

Doctoral thesis

Návrh metod detekce varovných stavů pro geotechnické monitorovací systémy na bázi Internetu věcí

Design of methods of detection of warning states for geotechnical monitoring systems based on the Internet of Things
Anotácia:
Tato disertační práce je zaměřena na návrh metod detekce varovných stavů pro monitorovací systémy na bázi Internetu věcí (IoT) v oblasti geotechnických záchytných plotů. V úvodní části se disertační práce zabývá současným stavem problematiky geotechnického monitoringu a sledování stavu záchytných plotů. Je také zpracována analýza možností klasifikace dat z akcelerometrických snímačů. Hlavní část disertační …viac
Abstract:
The dissertation focuses on designing methods to detect warning states in geotechnical retaining fences using IoT-based monitoring systems. The introduction discusses the current state of geotechnical monitoring and retaining fence condition monitoring and includes an analysis of data classification possibilities from accelerometric sensors. The main part of the dissertation focuses on monitoring retaining …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2023
  • Vedúci: Radovan Hájovský
  • Oponent: Vladimír Vašek, Jan Žídek, Zdeněk Bradáč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava