Ondřej Smetana

Bakalářská práce

Vliv kvality služeb na návštěvnost Euroregionu Praděd

Influence of quality of services on the visit rate of Euroregion Praděd
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu služeb v cestovním ruchu a to především ve dvou oblastech. Jedná se v první řadě o klasifikační systém ubytovacích služeb a dále o systém kva-lity služeb uplatnitelný obecně v cestovním ruchu. Cílem práce je zjistit, jaký vliv má kvalita služeb v cestovním ruchu na návštěvnost Euroregionu Praděd a návrh doporučení na zlepšení kvality služeb v Euroregionu Praděd …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the quality of services in tourism, especially in two areas. It is going about classification system of accommodation services and a system of quality of services which can be applicated in tourism. The aim of the thesis is to find out which effect the quality of services in tourism has on the attendance of the Euroregion Praděd and suggestions for improving the quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.