Theses 

Železobetonová rámová konstrukce budovy hudební školy – Vojtěch Mičaník

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vojtěch Mičaník

Bakalářská práce

Železobetonová rámová konstrukce budovy hudební školy

Reinforced concrete frame structure of the music school building

Anotace: Cílem bakalářské práce je navrhnout železobetonovou rámovou konstrukci budovy hudební školy, provést výpočet zatížení, stanovit návrhové hodnoty vnitřních sil a navrhnout a posoudit vybrané konstrukční prvky z hlediska mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Bude navrženo vyztužení pro průvlak, sloupy a stropní desky. Sloupy budou ověřeny z hlediska vzpěru a dvouosého ohybu. Tato práce je v rozsahu 71 stran.

Abstract: The bachelor´s thesis deals with reinforced concrete frame structure of the music school building based on architectural study. The main objectives of the thesis are to determine the load values, design and assess particular structural elements with respect to ultimate limit state and serviceability limit state. The designed elements are beam, columns and slabs. The columns are tested for buckling and biaxial bending. This thesis is in range of 71 pages.

Klíčová slova: Železobetonová rámová konstrukce, hudební škola, zatížení, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, vzpěr, dvouosý ohyb

Keywords: Reinforced concrete frame structure, music school building, load, ultimate limit state, serviceability limit state, buckling, biaxial bending

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Pavlína Matečková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 01:43, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz