Bc. Kristian Pekar

Bakalářská práce

Technology and corporate governance – artificial intelligence, blockchain and crypto

Technology and corporate governance – artificial intelligence, blockchain and crypto
Anotace:
Moderní technologie se ve světě již hodně změnila. Peníze se stanou elektronickými, převody anonymní, obchodní vize se změní. Umělá inteligence změní strukturu společnosti, krypto jejích finančních operací. Společnosti, které se přizpůsobí rychleji, budou úspěšnější. Cílem práce je dokázat nebo vyvrátit další hypotézu: má moderní technologie skutečný hmatatelný a viditelný dopad na správu a řízení …více
Abstract:
Modern technology has already changed a lot in the world. Money will become electronic, transfers anonymous, business visions will change. Artificial intelligence will change the structure of the company, the crypto of its financial operations. Companies that adapt faster will be more successful. The aim of the work is to prove or disprove the next hypothesis: does modern technology have real tangible …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Roman Mentlík
  • Oponent: RNDr. Jan Lánský, Ph.D., Ing. Petr Mach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní