Mgr. Michael Sikora

Bakalářská práce

Salazar a Franco: komparace režimů a jejich vztah

Salazar and Franco: Comparison of Regimes and their Relationship
Anotace:
Bakalářská práce Salazar a Franco: komparace režimů a jejich vztah je komparativní studie dvou autoritativních režimů Pyrenejského poloostrova. Jejím cílem je jednak teoretická definice režimů Portugalska a Španělska v období vlády Antónia de Oliveiry Salazara a Francisca Franca a jejich komparace. A jednak charakterizace jejich vzájemného vztahu s přihlédnutím k historickému pozadí a povaze obou režimů …více
Abstract:
Bachelor thesis Salazar and Franco: Comparison of Regimes and their Relationship is comparative study of two authoritative regimes on the Iberian peninsula. Its goal is firstly theoretical definition of Portuguese and Spanish regimes during rule of António de Oliveira Salazar and Francisco Franco and their comparison. And secondly the characterization of their relationship taking into account historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií