Mgr. Petra Adámková

Bakalářská práce

Motivace zaměstnanců ve vybraném podniku

Motivation of employess in a company
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu způsobů stimulace zaměstnanců. Teoretická část je věnována pojmu motivace, existujícím teoriím pracovní motivace a typologii stimulačních prostředků. Praktická část práce zkoumá s využitím techniky rozhovoru, písemného dotazování a pozorování motivaci zaměstnanců v konkrétním podniku a stimulační prostředky užívané vedením tohoto podniku. Cílem práce je tedy …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to analyse methods of employee stimulation. The theoretical part of the thesis deals with the concept of motivation, the existing theories of work motivation as well as the typology of stimulation instruments. The practical part of the thesis, based on interviews, questionnaires and observations, concentrates on motivation of employees in a chosen company and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Bc. Ing. Eva Lysoňková
  • Oponent: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta