Bc. Olga Salátová

Master's thesis

Rozbor organizační struktury podniku včetně systému vedení zaměstnanců

The Organizational Structure Analysis including the Employee Leadership System
Abstract:
V této diplomové práci se věnuji rozboru organizační struktury a systému vedení zaměstnanců ve společnosti Expert ČR, s.r.o. Teoretická část této práce je zaměřena na problematiku organizování a organizačních struktur. V rámci organizačního uspořádání podniku jsou popsány jednotlivé prvky organizační struktury a faktory, jež ji ovlivňují. Dále se zabývám různými organizačními formami z hlediska jejich …more
Abstract:
This thesis is devoted to analyzing the organizational structure and the management of employees in the company Expert CR Ltd. The theoretical part of this work is focused on organizing and organizational structures. As part of the company structure are the details of the organizational structure and the factors affecting it. Then I deal with different organizational forms, especially in terms of their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní