Bc. Filip Jirásek

Diplomová práce

Návrh servisně orientované architektury pomocí CASE nástrojů

The Proposal of Service-oriented Architecture Using CASE Tools
Anotace:
Diplomová práce shrnuje základní principy, techniky, specifikace a nástroje pro tvorbu a podporu servisně orientované architektury. V teoretické části jsou popsány principy služeb, jazyk WSDL, UDDI a rozšíření WS-*. Dále je popsán životní cyklus, postup při tvorbě servisně orientované architektury a nástroje pro tvorbu a podporu SOA. Teoretické poznatky ze servisně orientované analýzy a návrhu jsou …více
Abstract:
The thesis summarizes the basic principles, techniques, specifications and tools for creating and supporting service-oriented architecture. The theoretical part describes principles of services, WSDL, UDDI and WS-*. The thesis also describe the life cycle, the process of creating service-oriented architecture and tools for creating and supporting. Theoretical knowledge of service-oriented analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management