Lukáš Pospíšil

Diplomová práce

Hodnoceni investicniho projektu vystavby hotelu v Praze

Evaluation of an Investment Project for the Construction of a Hotel in Prague
Anotace:
Diplomová práce má podobu studie proveditelnosti, jejímž cílem je zhodnotit potencionální investici pro soukromého investora. V teoretické části práce je popsaná možná struktura studie proveditelnosti a metody vyhodnocení projektu. V praktické části je analyzován trh s ubytováním v Evropě a zejména v Praze. Na základě komparace konkurenčního setu je stanovena vlastní cenová a marketingová strategie …více
Abstract:
The master’s thesis is written in a form of a feasibility study, with the main goal to evaluate a potential investment for a private investor. The theoretical part describes the possible form of a feasibility study and the methods to assess a project. In the practical part there is an analysis of the accommodation market in Europe and mainly in Prague. Based on the comparison of the competitive set …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: Martin Vaško
  • Oponent: Jan Kameníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79476

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod