Bc. Adele Šištíková

Master's thesis

Význam rozvoje lázeňství pro rozvoj regionu

Importance of spa development for the development of the region
Abstract:
Lázeňství je součástí cestovního ruchu, které se v posledních letech neustále rozvíjí díky touze lidí poznávat a objevovat nová místa. Lokality či regiony, kde se nacházejí turistické atraktivity, bývají mnohdy přesycené náporem turistů, což se projevuje zejména na nepřiměřené zátěži životního prostředí. Příliv turistů může mít ovšem naopak pozitivní dopad na ekonomické prostředí. Cílem diplomové práce …more
Abstract:
The spa industry is a part of tourism, which has been developing in recent years thanks to people's desire to explore and discover new places. Locations or regions where tourist attractions are found are often over-saturated with the onslaught of tourists. On the other hand, the influx of tourists can have a positive impact on the economic environment. The aim of the thesis is to identify the economic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS