Jana VYORALOVÁ

Bakalářská práce

Rizika při uplatňování nezdanitelných částí základu daně a slev na dani z příjmů

Risks connected to the application of tax allowances and income tax reliefs
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problémy při uplatňování položek podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, o které je možné snížit ve zdaňovacím období základ daně a dále na možnost uplatnění slev na dani z příjmů. V praktické části jsou uvedeny konkrétní příklady, kdy daňoví poplatníci nesplnili podmínky pro snížení daňové povinnosti a správce daně doměřil daň a uložil zákonné sankce. …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the problems related to the application of tax items according to the Act no. 586/1992 Coll., on Income Tax, by which the tax base can be reduced in the taxation period. Besides that the thesis deals with the posibility of using the income tax reliefs. In the practical part there are listed particular examples of the situation, when tax entities did not meet the conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 21634

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ilona Arnoštová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYORALOVÁ, Jana. Rizika při uplatňování nezdanitelných částí základu daně a slev na dani z příjmů. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe