Bc. Petra Hubená

Bakalářská práce

Příprava a reakce 2-amino-2,3-dimethylbutanthioamidu

Preparation and reactions of 2-amino-2,3-dimethylbutanethioamide
Anotace:
Byl připraven 2-amino-2,3-dimethylbutanthioamid třístupňovou syntézou. Následně byla studována jeho reaktivita se čtyřmi substituovanými benzoylchloridy. Připravené substituované 2-benzoylamino- 2,3-dimethylthiobutanamidy byly podrobeny cyklizační reakci v bazickém prostředí, za vzniku odpovídajících 2-fenyl-5-isopropyl-5-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-thionů. Všechny nově připravené sloučeniny byly …více
Abstract:
2-Amino-2,3-dimethylbutanethioamide was prepared in three steps. Subsequently, it was studied the reactivity of this thioamide with four substituted benzoylchlorides. The prepared substituted 2-benzoylamino-2,3-dimethylthiobutanethiamides underwent the cyclization reaction in a base media, formed the corresponding 2-phenyl-5-isopropyl-5-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-thiones. All newly prepared compounds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hubená, Petra. Příprava a reakce 2-amino-2,3-dimethylbutanthioamidu. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Chemie a technická chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.