Bc. Pavel HOMOLKA

Diplomová práce

Druhý dodatek Ústavy Spojených Států Amerických a vývoj práva na držení zbraně v USA od roku 1791 do současnosti.

Second Amendment to the United States Constitution and development of the right to bear arms since 1791.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem práva na držení zbraně ve Spojených státech amerických. Toto právo bylo zakotveno ve druhém dodatku Ústavy USA patnáctého prosince 1791 a bylo následně několikrát upravováno. Hlavní úprava tohoto práva spočívala v postupném omezování práva na držení různých typů zbraní, jako jsou zbraně chemické, jaderné, zbraně hromadného ničení a některé válečné zbraně. Tato omezení …více
Abstract:
Thesis describe the development of the right to hold and bear arms in the United States of America. This development started in medieval England. Right was brought to America during the colonisation. The main development of the right started with ratification of Second Amendment to the United States Constitution and continues till today. Second part of the thesis describe actual position of the Second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOMOLKA, Pavel. Druhý dodatek Ústavy Spojených Států Amerických a vývoj práva na držení zbraně v USA od roku 1791 do současnosti.. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/