Bc. Martin Schvarcbacher

Bakalářská práce

Smart Grid Testing Management Platform

Smart Grid Testing Management Platform
Anotace:
Smart Grid doména je vysoko komplexná infraštruktúra pozostávajúca z niekoľkých vrstiev, zariadení a komponentov, ktoré musia komunikovať, byť integrované a spolupracovať ako ucelený systém. Testovanie komponentov a simulácie v rámci Smart Grid ekosystému môžu pomôcť v odhaľovaní potenciálnych problémov v bezpečnosti, funkcionalite a spoľahlivosti. V tejto bakalárskej práci sme implementovali a ukázali …více
Abstract:
The Smart Grid domain is highly complex with an infrastructure composed of multiple layers, devices and components that have to communicate, integrate and cooperate together as a unified system. Testing of Smart Grid components and simulations within the Smart Grid ecosystem can assist in uncovering potential problems in security, functionality and reliability. In this thesis, we implement and showcase …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2018
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky