Theses 

Smart Grid Testing Management Platform – Bc. Martin Schvarcbacher

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Schvarcbacher

Bachelor's thesis

Smart Grid Testing Management Platform

Smart Grid Testing Management Platform

Abstract: Smart Grid doména je vysoko komplexná infraštruktúra pozostávajúca z niekoľkých vrstiev, zariadení a komponentov, ktoré musia komunikovať, byť integrované a spolupracovať ako ucelený systém. Testovanie komponentov a simulácie v rámci Smart Grid ekosystému môžu pomôcť v odhaľovaní potenciálnych problémov v bezpečnosti, funkcionalite a spoľahlivosti. V tejto bakalárskej práci sme implementovali a ukázali novú platformu pre spúšťanie Smart Grid testov a simulácií bežiacich v reálnom čase za pomoci hardware-in-the-loop testovania a príklady použitia tejto platformy. Ďalej prezentujeme zhrnutie požiadaviek pre softvérové testovanie a simuláciu Smart Grid systémov. Je predstavená Mosaik ko-simulačná platforma a jej použiteľnosť pre Smart Grid testovanie.

Abstract: The Smart Grid domain is highly complex with an infrastructure composed of multiple layers, devices and components that have to communicate, integrate and cooperate together as a unified system. Testing of Smart Grid components and simulations within the Smart Grid ecosystem can assist in uncovering potential problems in security, functionality and reliability. In this thesis, we implement and showcase a new platform for executing real-time hardware-in-the-loop Smart Grid tests and experiments along with examples of the platform’s usage. Furthermore, a summary of the requirements for testing and simulations of Smart Grids with hardware-in-the-loop testing is presented and the Mosaik co-simulation framework is covered along with its applicability for Smart Grids testing.

Keywords: Smart Grid, Smart Grid testing, hardware in the loop testing, real-time testing, co-simulation framework

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2018
  • Supervisor: PhD Bruno Rossi
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 22/2/2019 19:55, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz