Elena Giertlová

Bachelor's thesis

Design a vizuální styl videohry

Design and Visual Style of a Videogame
Anotácia:
ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou herních stereotypů a vývojem her samotných. Teoretická část krátce popisuje definici pojmu 'hra', věnuje se její historii a vývoji, taktéž z vizuální stránky. Hlavní problematikou a analýzou práce jsou stereotypy hlavních hrdinů, taky her celkově. V neposlední řadě popisuje i motivaci lidí k hraní her. Praktická část pak předsta-vuje moje vlastní řešení smyšlené …viac
Abstract:
This project deals with the issue of stereotypes in games and the game development itself. Theoretical part shortly describes definition of the term 'game', the history and develop-ment of games, from the visual side as well. The main point of analysis in this project is the stereotype of a game character, or game itself. Last, but not least, thesis describes mo-tivation of people to play games. Practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Giertlová, Elena. Design a vizuální styl videohry. Zlín, 2018. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Visual Arts / Multimedia and Design - Digital Design