Bc. Julie Králová

Bakalářská práce

The Influence of Fandom Culture On Individual Learning and Acquiring the English Language in Relation to Krashen's Hypotheses

The Influence of Fandom Culture On Individual Learning and Acquiring the English Language in Relation to Krashen's Hypotheses
Anotace:
Tato práce pojednává o internetových fanouškovských komunitách neboli fandomech a jejich potenciálnímu vlivu na jednotlivé fanoušky z hlediska osvojování anglického jazyka a zlepšování anglických dovedností. K výsledkům se dostává s pomocí studie stylů učení Neomilleniálů coby jejich obecných preferencí v oblasti vzdělávání, a analýzy konceptu a funkce fandomů společně s jednotlivými fanouškovskými …více
Abstract:
This thesis is about internet fan communities and their potential influence on individual fans in terms of naturally acquiring English language and improving English skills. This is accomplished by a short study of Neomillennials’ learning styles as their overall learning preferences, and the analysis of concept and function of fandoms and their fannish activities. This is followed by the application …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Simona Kalová
  • Oponent: M.A. et M.A. Abigail Mokra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.