Bc. Jan Friede

Bakalářská práce

Marketing a veřejný prostor

Marketing and Public Space
Anotace:
Tato bakalářská práce se snaží objasnit téma marketing ve veřejném prostoru, kdy je kladen prioritní důraz na obeznámení s daným tématem, pochopení vzájemných souvislostí a vyjádření vlastních úvah. Cílem této bakalářské práce je poskytnout ucelenou charakteristiku daného tématu a potvrdit tak domněnku o přesycení veřejného prostoru reklamou. Bakalářská práce je rozdělena metodicky do dvou hlavních …více
Abstract:
This thesis aims to clarify the subject of marketing in the public space, which is given priority emphasis on familiarity with the topic, understanding and mutual relationships and express my own considerations. The aim of this work is to provide a comprehensive characterization of the topic and thus confirm the assumption of supersaturating of advertising into the public space. The thesis is methodically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní